Fotografie

Pojedyncze zdjęcie przywołuje wspomnienie. Nie robi tego tak mocno i wyraźnie jak pełna historia, jednak w tej jednej chwili i jednym zapisanym momencie pozostawia szerokie pole do interpretacji. Dzielę się w Wami najpiękniejszymi momentami.