POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO – RAFAŁ MAZUR FOTOGRAFIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i innymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy wszystkich Klientów Rafał Mazur Fotografia, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rafał Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Mazur Fotografia, ul. Jawornik 139, 38-114 Niebylec, NIP: 8191670364.

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować przez formularz kontaktowy na stronie www.rafalmazur.com.pl/kontakt, pod e-mailem: kontakt@rafalmazur.com.pl pod numerem telefonu 513282763 oraz pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. Najbardziej zalecaną formą kontaktu, bo najszybszą, będzie e-mail.

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. W celu właściwego wykonania zawartej z nami umowy o świadczenie usług fotograficznych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 2. W celu promocji działalności Rafał Mazur Fotografia, ale wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę w zawartej z nami umowie – dotyczy wyłącznie wizerunku (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawartej z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 4 lat od dnia w którym umowa została wykonana lub wygasła. Okres 3 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń w tym przypadku, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
 2. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych (chodzi nam wyłącznie o wizerunek) w celu promowania działalności Rafał Mazur Fotografia, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w umowie lub aż do dnia, w którym zaprzestaniemy ich używać w tym celu – czyli nie będziemy już zamieszczać fotografii z Twoim wizerunkiem w portfolio, na stronie www, na fanpage itp.
 3. Jeżeli pomimo przekazania nam Twoich danych nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje dane, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte.

W przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych (chodzi nam wyłącznie o wizerunek) w celu promowania działalności Rafał Mazur Fotografia, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom prowadzącym portale społecznościowe: Facebook, Instagram oraz portal Gmail i Youtube, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w Stanach Zjednoczonych). Wyrażając tę zgodę wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie danych tym podmiotom.

 1. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. fotolaby (podmioty zajmujące się wydrukiem albumów), administratorzy zdjęciowych galerii internetowych (Zalamo), firmy prawnicze lub informatyczne.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca);

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły znajdziesz pod linkiem: https://uodo.gov.pl).

Podanie Twoich danych osobowych w podstawowym zakresie (dane identyfikujące oraz dane kontaktowe) ma charakter dobrowolny, ale bez nich nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać umowy świadczenia usług fotograficznych.

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wizerunku i na potrzeby promowania działalności Rafał Mazur Fotografia ma charakter dobrowolny.

Korzystając z witryny www.rafalmazur.com.pl akceptujesz, że korzysta ona z tzw. Plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania bieżącej sesji, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowywania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji swojej przeglądarki internetowej).

RAFAŁ MAZUR © 2020
FOTOGRAFIA ŚLUBNA RZESZÓW
NATURALNA FOTOGRAFIA ŚLUBNA

TEL: 513 282 763
KONTAKT@RAFALMAZUR.COM.PL

Projekt i wykonanie - whitesite.pl